Flota pojazdów? A co to takiego?

Mają ją małe i duże firmy a także wielkie korporacje. Znajdziemy ją też w organizacjach pozarządowych, rządowych i wszelkiej maści instytucji. Flota pojazdów – kiedyś nazywana częściej taborem, występuje w większej liczbie miejsc niż się na pozór wydaje. Zarządzanie nią stało się już profesjonalną profesją. Jedna rzecz nie uległa zmianie – auto służbowe to nadal obiekt pożądania wielu pracowników. Nic dziwnego, że tematy flotowe powodują często iście gorące dyskusje.

Według słownikowej wiki – definicji, tabor samochodów to zespół wszystkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa, które mogą służyć rożnym celom. To przecież logiczne. W niektórych firma flota aut jest dosyć homogeniczna – mamy kilka takich samych samochodów dla handlowców i to wszystko. W innych organizacjach są inne potrzeby a co za tym idzie i skład floty jest bardziej skomplikowany. Obok reprezentacyjnych aut dla floty managerskiej i zarządu, mamy małe auta pracownicze, auta dla handlowców a do tego jeszcze samochody dostawcze. W przedsiębiorstwach trudniących się budownictwem w ramach floty wyróżnić można też zwykle pojazdy specjalistyczne tj. na przykład koparki.

zarządzanie pojazdami

Zbiera dane – cenne dane!

Jeśli cała firmowa flota to dwa, trzy auta zarządzanie nimi nie jest raczej zbyt trudne. W przypadku większych taborów standardem staje się, także w Polsce monitorowanie pojazdu. Systemy gps, które umożliwiają lokalizowanie aut są bardzo przydatne zwłaszcza wówczas, gdy odnotowuje się zbytnie zużycie paliwa. Już sama świadomość pracowników, że w firmie działa monitorowanie pojazdu, to maleje chęć do korzystania z samochodu w sposób niezgodny z ustaleniami. Wszyscy zdają sobie przecież sprawę, że cześć pracowników lubi wykorzystać auto de celów prywatnych – jeżeli firma na to pozwala, to OK, gorzej jeżeli takie wykorzystywanie jest nagminne i nieautoryzowane. Monitoring gps daje jednak znacznie więcej – zebrane dane pozwalają optymalizować trasy przejeżdżane przez auta. Technologia ta umożliwia również wysyłanie alertów wtedy, kiedy zajdą wcześniej skonfigurowane przez fleet managera okoliczności. Można np. zaprogramować system tak, aby przypominał o upływie terminu ubezpieczenia.

Zawód jak żaden inny

Skoro o fleet managerze mowa. Profesja ta na język polski tłumaczona jest zwykle jako menadżer floty. To osoba, a raczej stanowisko, które spotyka się raczej w większych firmach, które mogą pozwolić sobie na wyodrębnienie kolejnego etatu. Odpowiedzialność fleet managera obejmuje nie tylko kwestie zarządzania pojazdami, ale zwykle też także sprawy związane z opracowaniem regulaminu korzystania z floty oraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników. To o tyle ważne, że na stan pojazdów bardzo ważny wpływ ma nie tylko manager floty, ale przede wszystkim użytkownicy pojazdów. To oni przecież prowadzą auto na co dzień i to oni zobowiązani są zgłaszać fleet managerowi wszelkie nieprawidłowości.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *